HER DOĞUŞ BİR KİMYANIN BAŞLANGICIDIR.

Maddenin yapısını, madde meydana gelen değişimleri, maddelerin diğer maddelerle olan etkileşimlerini inceleyen bilim dalına KİMYA denir.

KİMYANIN ALT DALLARI

ANALİTİK KİMYA: Maddelerin içeriğini yani kimyasal bileşimlerini inceler.

BİYOKİMYA: Canlı organizmalarda bulunan kimyasalları, kimyasal reaksiyonları ve etkileşimleri inceler.

FİZİKOKİMYA: Kimyasal sistemlerin ve oluşumların enerji ve dinamikleri ile ilgili değişimleri izleyen daldır.

ORGANİK KİMYA: Canlı organizmaların temelini kabul eden karbon bileşiklerini inceler.

ANORGANİK KİMYA: İnorganik bileşiklerin tepkimeleri ve özellikleri ile ilgilenir.

 

 

DİĞER ALT DALLARI

Bölüm Hakkında

Kimya endüstrisi; otomotiv, boya, ilaç, kozmetik, plastik ve kauçuk, kaplama, gübre, petrokimya, tekstil, arıtım gibi oldukça geniş bir çalışma alanına sahiptir. Bu yönüyle diğer bilimlerle ortak olarak yeni bilim dallarının gelişmesi ve ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Gelişen teknoloji, artan nüfus her geçen gün sanayinin de artmasına neden olmakta ve kimya endüstrisinin önemini artırmaktadır.

Kimya teknolojileri sanayide, ülkelerde istihdama çok büyük katkılarda bulunmaktadır. Üretime yönelik bir sektör olduğu için de ülke ekonomilerine büyük oranda katkı sağlamaktadır. Ülkemizde bu sektörde kalifiye eleman ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir.

Topkapı Sur Okulları Çorlu 1 OSB Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde Kimya Teknolojileri bölümü açılarak ara eleman yetiştirmek hedeflenmiştir.

Bölümün Vizyonu

Kimya alanında uluslararası düzeyde bilgi üreten, eğitim veren ve özgün araştırma çalışmaları yapan, kimya eğitimi, bilgi üretimi ve araştırma çalışmaları ile ülkenin sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmasının gerçekleşmesi hedeflerine önemli katkılar sağlayan, Uluslararası ölçütlere uygun ve sürekli gelişimi esas alan, sürekli gelişen ve örnek gösterilen bir bölüm olmaktır. Dünyanın her yerinde başarılı olacak, öğrenmeyi ve öğretmeyi bilen ara elemanlar yetiştirmek. Bilim ve teknolojinin toplumsal refaha dönüşmesine öncülük etmek.

 

Bölümün Misyonu

Çeşitli sanayi dallarındaki sektörlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterliliğe sahip her türlü kimyasal hammadde, kalite-kontrol ve analizde, araştırma ve geliştirme laboratuvarlarında kimya mühendislerinin ve kimyagerlerin denetiminde çalışan aranan elemanlar yetiştirmektir.

Temel Değerler:

 • Bilimsel düşünceyi esas alan,
 • Araştırmacı,
 • Öğrenci ve mezun odaklı,
 • Katılımcı,
 • Mükemmele doğru sürekli gelişimi arayan,
 • Değer üreten,
 • Değişime ve gelişime açık,
 • Çevreye saygılı,
 • Etik ve evrensel değerlere önem veren,
 • Toplumsal değerlere saygılı

 

Kimya Bölümü Çalışma Alanları

Topkapı Okulları Çorlu 1 OSB Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde Kimya Teknolojileri Bölümünden sonra ‘’Yükseköğretime Geçiş Sınavında’’ başarılı olanların lisans programlarına yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlilikleri kazanan meslek elemanları kimya teknolojisi ile ilgili işletmelerde kariyer yapabilirler. Bu mesleklerdeki elemanlar fabrikalarda, kendi laboratuvarlarında, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler. Bulundukları işletmelerde çalışanlarla iş birliği ve uyum içerisinde üretim yaparlar.

Neden Kimya Bölümü?

 • Güçlü, deneyimli ve nitelikli akademik kadro
 • Konusunda uzman akademik personelden, ders alabilme ve ortak çalışmalar gerçekleştirebilme imkânı
 • Güncel ve dünya standartlarına uyumlu müfredat
 • Endüstri ile yakın işbirliği
 • Mezunlar için yüksek iş bulma oranı
 • Mezuniyet sonrası yurt içi ve yurt dışında lisans eğitimi imkânı
 • Köklü geçmiş, parlak gelecek
 • Sosyal, kültürel ve kulüp faaliyetleri
 • Sıcak aile ortamı
 • Mezuniyet sonrası kolay iş bulma ve aranılır eleman olma