Makine Teknolojileri Bölümü, her türlü mekanik sistemlerin ve enerji dönüşüm sistemlerinin planlanması, tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, işletilmesi ve bakımı bu mühendisliğin konuları arasındadır. Tarihi gelişim içerisinde pek çok diğer bölüm dalının Makine bölümü bünyesinden ayrıldığı bilinmektedir. Bu bağlamda Makine Bölümü alternatifi olmayan ve pek çok çalışma alanında ihtiyaç duyulan bir dalıdır.

Makine Teknolojileri Bölümü; makine veya mekanik sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi ve imalatı ile ilgilenir. İğneden uçağa kadar olan yelpazedeki bütün mekanik sistemler makinecilerin uğraşları içerinde yer alır.

Makine teknolojileri ana sanayisi ve yan sanayisi, ülkelerde istihdama çok büyük katkılarda bulunmaktadır. Üretime yönelik bir sektör olduğu için de ülke ekonomilerine büyük oranda katkı sağlamaktadır. Ülkemizde bu sektörde kalifiye eleman ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir.

Topkapı Sur Okulları lisesinde Makine Teknolojileri Alanı Çerçeve Öğretim Programı’nda;

Bilgisayarlı makine imalatı (CNC),

Dalı yer almaktadır.

Bölümün Vizyonu

Makine alanında uluslararası düzeyde bilgi üreten, eğitim veren ve özgün araştırma çalışmaları yapan, Makine eğitimi, bilgi üretimi ve araştırma çalışmaları ile ülkenin sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmasının gerçekleşmesi hedeflerine önemli katkılar sağlayan, Uluslararası ölçütlere uygun ve sürekli gelişimi esas alan, sürekli gelişen ve örnek gösterilen bir bölüm olmaktır. Dünyanın her yerinde başarılı olacak, öğrenmeyi ve öğretmeyi bilen ara elemanlar yetiştirmek. Bilim ve teknolojinin toplumsal refaha dönüşmesine öncülük etmek.

 

Bölümün Misyonu

Topkapı Sur Okulları Çorlu 1 OSB Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde Makina Teknolojileri Bölümünde; yaratıcı, evrensel bilgi ve beceriyle donatılmış, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, endüstrinin günümüzdeki ve gelecekteki ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilecek ara elemanlar yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Programımız, İkitelli OSB kampüsümüzün kendine özgü olanaklarını birleştirerek geleceğin makine elemanlarını yetiştiriyor. Alanında iyi eğitim almış, sektörde rekabet edebilecek mezunlar yetiştirmek için öğrencilerimize alanın uzmanları tarafından hazırlanmış, çağa ayak uyduran bir program kapsamında eğitim veriyoruz. Kampüsümüzün etkileşimli ortamı içinde öğrenciler, öğretmenleri ile doğrudan iletişim kurarak soru ve sorunlarına daha verimli çözümler bulma şansına sahip oluyorlar.

 Makine Teknolojileri Bölümü, bugün ayrı bölümler olan pek çok mühendislik alanının temelini oluşturmaktadır. Bu sebeple makina bölümü eğitimi alan mezunlar farklı sektörlerde farklı alanlarda uzmanlaşma konusunda geniş olanaklar yakalayabilir. Makina bölümü beyaz eşya, otomotiv ve savunma başta olmak üzere sayısız alanda Ar-Ge, tasarım, üretim, montaj, işletme, bakım-onarım alanlarında çalışabilir.

Makine alanında günümüz ve geleceğin teknolojilerinin gelişimine yardımcı olabilecek,  uluslararası düzeyde bilgi üretme ve yaymak,

Makine alanında araştırma ve teknoloji geliştirme kültürünün yaygınlaştırılmasına ve Ülkenin tasarım, imalat ve teknoloji üretilmesi çalışmalarına destek verilerek toplumun refah seviyesinin yükselmesine yardımcı olmak, Makine eğitimi ile ülkenin en iyi makine elemanlarını yetiştirmektir.

Temel Değerler:

 • Bilimsel düşünceyi esas alan,
 • Öğrenci ve mezun odaklı,
 • Katılımcı,
 • Mükemmele doğru sürekli gelişimi arayan,
 • Değer üreten,
 • Değişime ve gelişime açık,
 • Çevreye saygılı,
 • Etik ve evrensel değerlere önem veren,
 • Toplumsal değerlere saygılı

 

Makine Bölümü Çalışma Alanları

Topkapı Sur Okulları Çorlu 1 OSB Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinde Makina Teknolojileri Bölümünden sonra ‘’Yükseköğretime Geçiş Sınavında’’ başarılı olanların lisans programlarına yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlilikleri kazanan meslek elemanları makine teknolojisi ile ilgili işletmelerde kariyer yapabilirler. Bu mesleklerdeki elemanlar fabrikalarda, kendi atölyelerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler. Bulundukları işletmelerde çalışanlarla iş birliği ve uyum içerisinde üretim yaparlar.

 • Makine Tasarımı ve İmalatı
 • Talaşlı İmalat Sektörü (CNC Teknolojisi)
 • Otomotiv Endüstrisi
 • Enerji Sektörü
 • Robot Teknolojisi
 • Savunma Sanayi
 • CAD/CAM Sistemleri
 • Dökümhane ve Kalıphaneler
 • Plastik Şekillendirme Fabrikaları
 • Sac Metal Sektörü

 

Neden Makine Bölümü?

 • Güçlü, deneyimli ve nitelikli akademik kadro
 • Konusunda uzman akademik personelden, ders alabilme ve ortak çalışmalar gerçekleştirebilme imkânı
 • Güncel ve dünya standartlarına uyumlu müfredat
 • Endüstri ile yakın işbirliği
 • Mezunlar için yüksek iş bulma oranı
 • Mezuniyet sonrası yurt içi ve yurt dışında lisans eğitimi imkânı
 • Köklü geçmiş, parlak gelecek
 • Sosyal, kültürel ve kulüp faaliyetleri
 • Sıcak aile ortamı
 • Mezuniyet sonrası kolay iş bulma ve aranılır eleman olma