Topkapı Okulları
Neden Ücretsiz

Topkapı Okulları “Kolejde Okumak Senin de Hakkın” sloganıyla yola çıkarak Topkapı Teknoloji Kolejleri’nde mesleki eğitimde sunmuş olduğu kolej imkanlarıyla ücretsiz eğitim fırsatlarının temel dayanağı 23.10.2012 tarih ve 28450 sayılı Resmi Gazete´de yayınlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında Öğrencilerden Öğrenim gördüğü (4 Yıl ) süre boyunca Eğitim Ücreti almayacaktır.

Okulumuzdan Haberler
Son Duyurular
TES Nedir?
1
Topkapı Teknoloji Koleji'nde öğrenemeyen öğrenci yoktur!

Her öğrenci ihtiyaç duyduğu zaman ve öğrenme olanakları sağlandığında her öğrenci öğrenir ve en önemlisi öğrenmeyi öğretiyoruz.

2
Bizde her şey birbiriyle bağlantılıdır!

Okulumuzda dersler ünitelere ayrılır. Her ünite kendinden sonra gelen ünite ile bağlantılıdır.

3
İlk önce bilginizi sorgularız!

Her ünitenin başında ön test yapılır. Ön testin sonucuna göre yeni üniteye geçilir.

6
Sonra ne öğrettiğimizi sorgularız!

Yeni ünite işlendikten sonra 30 sorudan oluşan son test yapılır.

5
Öğrenmeyi sevdiriyoruz!

İşlenilen ünitenin sonunda yapılan sınavda sınıfın %70'i başarılı değil ise öğretmenimiz anlaşılmayan konuyu tespit eder, bu konular üzerinden öğrencilere tekrar yapar ve konunun anlaşılmasını sağlar.

4
Her şey kontrol altında!

TES Sisteminde yapılan tüm faaliyetleri velilerimize bildiririz.