Topkapı Okulları
Makine Teknolojisi
Bölüm Hakkında

Makine Teknolojileri Bölümü, her türlü mekanik sistemlerin ve enerji dönüşüm sistemlerinin planlanması, tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, işletilmesi ve bakımı bu mühendisliğin konuları arasındadır. Tarihi gelişim içerisinde pek çok diğer bölüm dalının Makine bölümü bünyesinden ayrıldığı bilinmektedir. Bu bağlamda Makine Bölümü alternatifi olmayan ve pek çok çalışma alanında ihtiyaç duyulan bir dalıdır.

Makine Teknolojileri Bölümü; makine veya mekanik sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi ve imalatı ile ilgilenir. İğneden uçağa kadar olan yelpazedeki bütün mekanik sistemler makinecilerin uğraşları içerinde yer alır.

Makine teknolojileri ana sanayisi ve yan sanayisi, ülkelerde istihdama çok büyük katkılarda bulunmaktadır. Üretime yönelik bir sektör olduğu için de ülke ekonomilerine büyük oranda katkı sağlamaktadır. Ülkemizde bu sektörde kalifiye eleman ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir.

Topkapı Okulları lisesinde Makine Teknolojileri Alanı Çerçeve Öğretim Programı’nda;

Bilgisayarlı makine imalatı (CNC),

Dalı yer almaktadır.

Neden Mekatronik
 • Güçlü, deneyimli ve nitelikli akademik kadro
 • Konusunda uzman akademik personelden, ders alabilme ve ortak çalışmalar gerçekleştirebilme imkânı
 • Güncel ve dünya standartlarına uyumlu müfredat
 • Endüstri ile yakın işbirliği
 • Mezunlar için yüksek iş bulma oranı
 • Mezuniyet sonrası yurt içi ve yurt dışında lisans eğitimi imkânı
 • Köklü geçmiş, parlak gelecek
 • Sosyal, kültürel ve kulüp faaliyetleri
 • Sıcak aile ortamı
 • Mezuniyet sonrası kolay iş bulma ve aranılır eleman olma
Staj İmkanları

Makine Bölümü öğrencilerimiz Türkiye’nin önde gelen büyük firmalarında staj ve iş fırsatını yakalıyor. Bu firmalardan bazıları;

Çalışma Alanları

Makina Teknolojileri Bölümünden sonra ‘’Yükseköğretime Geçiş Sınavında’’ başarılı olanların lisans programlarına yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur. Eğitimini tamamlayarak iş hayatında gerekli yeterlilikleri kazanan meslek elemanları makine teknolojisi ile ilgili işletmelerde kariyer yapabilirler. Bu mesleklerdeki elemanlar fabrikalarda, kendi atölyelerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler. Bulundukları işletmelerde çalışanlarla iş birliği ve uyum içerisinde üretim yaparlar.

 • Makine Tasarımı ve İmalatı
 • Talaşlı İmalat Sektörü (CNC Teknolojisi)
 • Otomotiv Endüstrisi
 • Enerji Sektörü
 • Robot Teknolojisi
 • Savunma Sanayi
 • CAD/CAM Sistemleri
 • Dökümhane ve Kalıphaneler
 • Plastik Şekillendirme Fabrikaları
 • Sac Metal Sektörü
Üniversite Olanakları

Okulumuzda Makine bölümünden mezun olduktan sonra öğrencilerimiz üniversitelerde aşağıdaki bölümlere yerleşebilir.

• Makine Mühendisliği
• Makine ve İmalat Mühendisliği
• Mekatronik Mühendisliği
• Otomotiv Mühendisliği
• İmalat Mühendisliği
• Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
• Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
• Enerji Sistemleri Mühendisliği
• Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
• Biyomedikal Mühendisliği