Topkapı Okulları
Topkapı Eğitim Sistemi (TES)
1
Topkapı Teknoloji Koleji'nde öğrenemeyen öğrenci yoktur!

Her öğrenci ihtiyaç duyduğu zaman ve öğrenme olanakları sağlandığında her öğrenci öğrenir ve en önemlisi öğrenmeyi öğretiyoruz.

2
Bizde her şey birbiriyle bağlantılıdır!

Okulumuzda dersler ünitelere ayrılır. Her ünite kendinden sonra gelen ünite ile bağlantılıdır.

3
İlk önce bilginizi sorgularız!

Her ünitenin başında ön test yapılır. Ön testin sonucuna göre yeni üniteye geçilir.

6
Sonra ne öğrettiğimizi sorgularız!

Yeni ünite işlendikten sonra 30 sorudan oluşan son test yapılır.

5
Öğrenmeyi sevdiriyoruz!

İşlenilen ünitenin sonunda yapılan sınavda sınıfın %70'i başarılı değil ise öğretmenimiz anlaşılmayan konuyu tespit eder, bu konular üzerinden öğrencilere tekrar yapar ve konunun anlaşılmasını sağlar.

4
Her şey kontrol altında!

TES Sisteminde yapılan tüm faaliyetleri velilerimize bildiririz.